Thông báo khóa hướng dẫ quản trị website của VNVN
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Free
Free
200MB
50MB
20GB
20 (Tối đa)
Basic
$150.00/năm
$15.00/tháng
5GB
1024MB
50GB
50 (Tối đa)
Plus
$300.00/năm
$30.00/tháng
15GB
5GB
200GB
100 (Tối đa)
Advanced
$450.00/năm
$45.00/tháng
45GB
10GB
500GB
200 (Tối đa)
Pro
$600.00/năm
$60.00/tháng
100GB
15GB
2000GB
300 (Tối đa)
Ultimate
$750.00/năm
$75.00/tháng
200GB
50GB
Không giới hạn
500 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Free
Free
200MB
50MB
20GB
20 (Tối đa)
Basic
$150.00/năm
$15.00/tháng
5GB
1024MB
50GB
50 (Tối đa)
Plus
$300.00/năm
$30.00/tháng
15GB
5GB
200GB
100 (Tối đa)
Advanced
$450.00/năm
$45.00/tháng
45GB
10GB
500GB
200 (Tối đa)
Pro
$600.00/năm
$60.00/tháng
100GB
15GB
2000GB
300 (Tối đa)
Ultimate
$750.00/năm
$75.00/tháng
200GB
50GB
Không giới hạn
500 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Free
Free
200MB
50MB
20GB
20 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Basic
$150.00/năm
$15.00/tháng
5GB
1024MB
50GB
50 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Plus
$300.00/năm
$30.00/tháng
15GB
5GB
200GB
100 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Advanced
$450.00/năm
$45.00/tháng
45GB
10GB
500GB
200 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Pro
$600.00/năm
$60.00/tháng
100GB
15GB
2000GB
300 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Ultimate
$750.00/năm
$75.00/tháng
200GB
50GB
Không giới hạn
500 (Tối đa)
VNVN sáng tạo một chương trình thiết kế web CMS độc đáo, chuyên nghiệp, dễ dàng quản trị, không cần có kỹ năng lập trình.
Facebook Yelp Youtube Google business
VNVN hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp thiết kế web, công ty đã tự phát triển một nền tảng web CMS độc lập, chuyên quản trị website độc đáo, dễ dàng, thuận tiện cho mọi người, do vậy chúng tôi sẳn sàng đáp ứng được mọi yêu cầu khó khăn nhất từ chủ nhân, cũng như người sử dụng. VNVN chuyên thiết kế web tự tương thích (responsive web design), web tự chỉnh hiển thị thân thiện, thích hợp theo kích cỡ thiết bị màn hình.