1 year
1 month
Storage Limit
Content storage limit
Bandwidth
Plug-ins limit
Free
Free
200MB
50MB
20GB
20 (max)
Basic
$150.00/year
$15.00/month
5GB
1024MB
50GB
50 (max)
Plus
$300.00/year
$30.00/month
15GB
5GB
200GB
100 (max)
Advanced
$450.00/year
$45.00/month
45GB
10GB
500GB
200 (max)
Pro
$600.00/year
$60.00/month
100GB
15GB
2000GB
300 (max)
Ultimate
$750.00/year
$75.00/month
200GB
50GB
Ultimate
500 (max)
1 year
1 month
Storage Limit
Content storage limit
Bandwidth
Plug-ins limit
Free
Free
200MB
50MB
20GB
20 (max)
Basic
$150.00/year
$15.00/month
5GB
1024MB
50GB
50 (max)
Plus
$300.00/year
$30.00/month
15GB
5GB
200GB
100 (max)
Advanced
$450.00/year
$45.00/month
45GB
10GB
500GB
200 (max)
Pro
$600.00/year
$60.00/month
100GB
15GB
2000GB
300 (max)
Ultimate
$750.00/year
$75.00/month
200GB
50GB
Ultimate
500 (max)
1 year
1 month
Storage Limit
Content storage limit
Bandwidth
Plug-ins limit
Free
Free
200MB
50MB
20GB
20 (max)
1 year
1 month
Storage Limit
Content storage limit
Bandwidth
Plug-ins limit
Basic
$150.00/year
$15.00/month
5GB
1024MB
50GB
50 (max)
1 year
1 month
Storage Limit
Content storage limit
Bandwidth
Plug-ins limit
Plus
$300.00/year
$30.00/month
15GB
5GB
200GB
100 (max)
1 year
1 month
Storage Limit
Content storage limit
Bandwidth
Plug-ins limit
Advanced
$450.00/year
$45.00/month
45GB
10GB
500GB
200 (max)
1 year
1 month
Storage Limit
Content storage limit
Bandwidth
Plug-ins limit
Pro
$600.00/year
$60.00/month
100GB
15GB
2000GB
300 (max)
1 year
1 month
Storage Limit
Content storage limit
Bandwidth
Plug-ins limit
Ultimate
$750.00/year
$75.00/month
200GB
50GB
Ultimate
500 (max)
VNVN sáng tạo một chương trình thiết kế web CMS độc đáo, chuyên nghiệp, dễ dàng quản trị, không cần có kỹ năng lập trình.
Facebook Yelp Youtube Google business
VNVN hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp thiết kế web, công ty đã tự phát triển một nền tảng web CMS độc lập, chuyên quản trị website độc đáo, dễ dàng, thuận tiện cho mọi người, do vậy chúng tôi sẳn sàng đáp ứng được mọi yêu cầu khó khăn nhất từ chủ nhân, cũng như người sử dụng. VNVN chuyên thiết kế web tự tương thích (responsive web design), web tự chỉnh hiển thị thân thiện, thích hợp theo kích cỡ thiết bị màn hình.